NÁVOD

                              Jak se správně učitSlovíčka bychom se měli vždy učit tak, abychom si je dlouhodobě zapamatovali. Vždy když jsem se učil angličtinu, tak jsem měl problém, že nevím jak se slovíčko správně vyslovuje, anebo jsem si ho stejně dlouhodobě nezapamatoval. Pamatoval jsem si ho maximálně pár hodin a pak už ne.

Z tohoto důvodu je dobré učit se slovíčka opakovaně každý den, aby se nám zapsaly do naší dlouhodobé paměti a neučit zbytečně až moc velké množství slovíček jenom jednou za čas. Je třeba vytvořit si návyk a opravdu si slovíčka procházet každý den i kdyby jich mělo být jenom 10. Pořád je lepší, když se za týden naučíme 10-20 slovíček, než žádné.

Během vývoje LearnEnglishWords aplikace jsem toto všechno myslel a tak sem rovnou píšu jednoduchý návod jak se s touto aplikací můžete slovíčka pravidelně učit kdykoliv a kdekoliv.

První kroky:

1) Stáhněte si aplikaci na Google Play.

2) Spusťe si ji a stáhněte prvních 1000 základních slovíček.

3) Vylistuje si seznam slovíček a projděte si prvních 50 až 100 slovíček, jestli je znáte anebo ne. U každého slovíčka si zkontrolujte, zda jej i správně vyslovujete anebo víte jak se má správně vyslovovat.

Až budete mít alespoň 30 neznámých slovíček, můžete přejít k pravidelnému učení.

Pravidelné učení:

1) Procvičování: Během každého cvičení si vyberte, zda chcete trénovat čtení, psaní nebo poslech a jak velké množství slovíček si chcete procvičovat. Během tréninku si u každého slovíčka přehrávejte i zvuk a zkuste si jej vyslovovat co možná nejpřesněji jak jej slyšíte. Díky tomu budete vědět i přesnou výslovnost a nebudete tak překvapeni, až na vás později někdo někde promluví.

Výsledky z procvičování se nikam nezapočítávají.

2) Zkoušení: Jakmile máte pocit, že již většinu slovíček umíte, můžete se nechat přezkoušet. Daná slovíčka která jste až doteď jenom trénovali se vám náhodně zamíchají a vy máte vždy za úkol rozpoznat a nakonec vyhodnotit zda dané slovíčko umíte či nikoliv. Stejně jako u procvičování si můžete vybrat jestli chcete být prozkoušeni ze čtení, psaní nebo poslechu.

Výsledky ze zkoušení se započítávají do statistik.

3) Opakování: Jakmile už určitá slovíčka umíte po všech stránkách, aplikace vám je již nebude dále zobrazovat. Ovšem to ještě neznamená, že je nemůžete třeba zapomenout. Proto je v aplikaci ještě třetí možnost a to možnost opakování, pomocí které se můžete vrátit k již naučeným slovíčkům.

Tuto funkci můžete používat na konci každého týdne nebo měsíce a pokud daná slovíčka budete umět, tak už se vám později nebudou zobrazovat ani zde. V opačném případě se vám vrátí zpět do procesu učení a budete se je muset znovu opět naučit.


Teoreticky pokud se opravdu budete učit každý den a během týdne se naučíte třeba 20 nových slovíček, tak za měsíc to může být 80-90 a za rok minimálně 1000 nových slovíček. To znamená, že během tří až pěti let můžete získat slovní zásobu dostatečně velkou na to, aby jste dokázali porozumět minimálně 80-90% veškeré anglické konverzace, psaným novinám a časopisům. Zbývajících 10-20% slovíček jste potom schopni rozpoznat z kontextu a i tím se dále učíte nová slovíčka pomocí čtení knih, časopisů nebo sledováním filmů.

Nejdůležitější je získání slovní zásoby minimálně 3000 - 5000 nejpoužívanějších anglických slovíček. Potom každé další učení a rozšiřování slovní zásoby bude pohoda.