NÁVOD

                              Jak se správně učit


Anglická slovíčka bychom se měli učit ideálně tak, abychom si je dlouhodobě zapamatovali. Proto bychom se je měli učit nejlépe každý den klidně i jenom pár minut, ale opakovaně. Jedině tak se nám daná slovíčka uloží do dlouhodobé paměti a budeme si je pamatovat.

Také je dobré je mít i v kontextu v nějaké větě. Proto u každého slovíčka najdete i pár příkladů použití ve větách.Pravidelné učení:

1) Procvičování: Během každého cvičení si vyberte, zda chcete trénovat čtení, psaní, kvíz nebo poslech a jak velké množství slovíček si chcete procvičovat. Během tréninku si u každého slovíčka přehrávejte i zvuk a zkuste si jej vyslovovat co možná nejpřesněji jak jej slyšíte. Díky tomu budete vědět i přesnou výslovnost a nebudete tak překvapeni, až na vás později někdo někde promluví.

2) Zkoušení: Jakmile máte po pár dnech pocit, že již většinu slovíček umíte, můžete se nechat přezkoušet. Daná slovíčka, která jste až doteď jenom trénovali se vám náhodně zamíchají a vy máte vždy za úkol rozpoznat a nakonec vyhodnotit, zda dané slovíčko umíte či nikoliv. Aby se slovíčko uložilo jako již naučené, musíte úspěšně projít slovíčka jak pro čtení, psaní i poslech.

3) Opakování: Po jednom nebo více týdnech od naučení, si můžete slovíčka zkusit zopakovat, jestli si je stále pamatujete. V tomto případě vám aplikace bude servírovat slovíčka v náhodných pořadích a vaším úkolem je bude rozpoznat nebo napsat správný překlad.Cílem této aplikace je získat pro začátek dostatečně velkou slovní zásobu, aby jste si mohli bez problému přečíst nějaký článek nebo nějakou knížku. Aby jste věděli jak se jednotlivá slovíčka vyslovují a zároveň mohli ve volném čase procvičovat nová.

Jakmile budete mít slovní zásobu minimálně 3000-5000 slovíček, tak další slovní zásobu můžete získávat pomocí čtení knížek nebo sledováním anglických filmů. Potom se z toho učení stane spíše zábava než povinnost.